Yüksek güvenlik ve konfor için yeni standartlar

Avrupa Standartlar Komitesi yolcu ve yük asansörlerindeki konfor ve güvenliği arttırmak için 2 yeni standart yayınladı. Bu yeni standartlar 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Artlift tüm standart gerekliliklerine uymayı garanti eder.


Asansörlerde 1 Eylül 2017 miladı

İlgili ruhsat makamı tarafından 1 Eylül‘den sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri talep edilecek.

Buna göre, yapının veya binanın kullanım amacına göre tasarlanacak asansör sayısıyla her bir asansörün beyan hızı, beyan yükü ve kumanda türünün belirlenmesi için oluşturulan ‘trafik hesabı’, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise yaptırılacak.

Artan Konfor ve Güvenlik

Artan Konfor ve Güvenlik

Yeni EN 81-20 ve EN 81-50 standartları yolcu ve yük asansörlerine uygulanacaktır. 1 Eylül 2017'den sonra kullanıma sunulan tüm asansörler yeni standartlarla uyumlu olmak zorunda. Yeni normlar hem yolcular hem de bakım personelleri için konfor ve güvenliği arttırmayı amaçlamaktadır.


Önemli değişikliklerle ilgili bazı notlar

Yolcu güvenliği ve konforu

  • Küçük objelerin sıkışmasını önlemek için ışık perdesinin aralığı geliştirildi.
  • Kabin içlerinin yangına karşı dayanıklı olması için yüksek gereklilikler
  • Kabin duvar ve kapılarının sağlamlığının arttırılması
  • Kabin içi aydınlatmanın artması

Bakım personeli güvenliği

  • Kuyu üst boşluğu ve kuyuda daha geniş güvenli alanlar
  • Kuyu üst boşluğunda stop butonlu zorunlu asansör kontrol paneli
  • Kuyuda daha iyi aydınlatma